"Ik was een van de leden van de Raad die erop hebben gewezen dat Europa zich niet opnieuw onvoorbereid mag tonen, zoals het in het verleden heeft gedaan, tegenover humanitaire crises die duidelijk voorspelbaar lijken, en dat het daarom van nu af aan de opvangmechanismen moet voorbereiden", aldus António Costa.

De premier onderstreepte dat Portugal opnieuw zijn volledige bereidheid heeft bevestigd om "met alle andere lidstaten" de "verplichting tot het garanderen van internationale bescherming voor iedereen" te delen, en herinnerde eraan dat Portugal "in het specifieke geval van de Oekraïners een zeer positieve ervaring heeft" met de buitengewone Oekraïense gemeenschap die al bijna 20 jaar in het land woont.

"De minister van Staat, Economie en Digitale Overgang [Pedro Siza Vieira] en de minister van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid [Ana Mendes Godinho] hebben contacten gelegd met een breed scala aan bedrijven om mogelijkheden voor banen te identificeren", onthulde hij.

Op die manier, zo vervolgde hij, is Portugal in staat om via het Instituto do Emprego e de Formação Profissional "ook gegevens te verstrekken voor het beroepsprofiel dat geschikt is voor de verschillende arbeidsmogelijkheden, die op dit moment gelukkig in Portugal bestaan en die in feite van fundamenteel belang zijn om het herstel van de Portugese economie te ondersteunen".

Wat de opvang van vluchtelingen betreft, zei António Costa dat Portugal, zoals hij in het verleden ook ten aanzien van andere vluchtelingen heeft verdedigd, "dat hier het beginsel van Europese solidariteit moet worden geëerbiedigd, dat alle lidstaten zich beschikbaar moeten stellen en dat staten die door hun geografische nabijheid, aangezien zij een gemeenschappelijke grens hebben, natuurlijk als eerste om internationale bescherming zullen worden verzocht", waarbij hij eraan toevoegde dat "dat in dit specifieke geval hoogstwaarschijnlijk Polen zal zijn".

Wat Portugal betreft, herhaalde hij dat "onmiddellijk visa zullen worden verstrekt aan al diegenen die familie, vrienden of kennissen zijn van ingezetenen van Portugal en die in Portugal willen gaan wonen", nadat hij de consulaire diensten en de ambassades "zowel in Oekraïne als in de buurlanden" reeds "instructies in die zin" had gegeven.