De wedstrijd om toegang te krijgen tot de 18 dagelijkse slots die TAP op de luchthaven van Lissabon heeft, na oplegging door de Europese Commissie om het herstructureringsplan te bekrachtigen, is afgelopen vrijdag begonnen, met een beslissing gepland voor juni.

De informatie werd aan het agentschap Lusa verstrekt door het Duitse adviesbureau Alcis, dat door Brussel is aangesteld om toezicht te houden op de uitvoering van de door Portugal en de TAP-groep gedane toezeggingen, en dat in een verklaring aangeeft dat het "een uitnodiging heeft gepubliceerd om voorstellen in te dienen" voor de "vrije overdracht van maximaal 18 dagelijkse slots op de luchthaven van Lissabon voor een andere luchtvaartmaatschappij".

"De luchtvaartmaatschappijen wordt verzocht hun belangstelling kenbaar te maken [...] en hun voorstellen binnen de vastgestelde termijnen in te dienen", aldus Alcis, die eraan toevoegt dat "de luchtvaartmaatschappij door de Europese Commissie zal worden geselecteerd volgens een transparante en niet-discriminerende procedure".