Bij de presentatie van het meest recente rapport van het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering van de Verenigde Naties wees Guterres op het document als een vergaarbak van "leed en een overweldigende aanklacht tegen het falen van de wereldleiders in de strijd tegen de klimaatverandering", vooral met betrekking tot de landen met de meest vervuilende uitstoot.

"Bijna de helft van de mensheid leeft in gevarenzones, nu en vandaag. Veel ecosystemen hebben het point of no return bereikt. De feiten zijn er en ze zijn niet te ontkennen", zei hij in een videoboodschap, en verklaarde dat "dit afzien van leiderschap misdadig is".

António Guterres zei dat "de schuldigen de grootste vervuilers ter wereld zijn, die het enige huis in brand hebben gestoken" dat de mensheid heeft.

De topambtenaar van de Verenigde Naties zei dat het rapport twee fundamentele waarheden bevat: "steenkool en andere fossiele brandstoffen verstikken de mensheid" en "investeringen in aanpassing aan de klimaatverandering werken en redden levens".

Hij benadrukte echter dat de omvang van de hulp aan ontwikkelingslanden "duidelijk ontoereikend" is en waarschuwde dat "tijd verspillen, doodgaan is".

"Ik weet dat mensen overal bezorgd en boos zijn. Ik ook. Het is tijd om deze woede om te zetten in actie."