"De regionale regering blijft zich via het regionale secretariaat voor toerisme en cultuur inzetten om de Oekraïense en Russische toeristen die in de regio blijven, te helpen", zo luidt de informatie die op Madeira is vrijgegeven.

In de nota voegt de uitvoerende macht eraan toe dat "de situaties altijd worden gevolgd in overeenstemming met de exploitanten en hun respectieve DMC ("destination management company") op Madeira, alsook met het regionale directoraat voor Gemeenschappen en Externe Samenwerking en de dienst vreemdelingen en grenzen (SEF)".

De invasie van Oekraïne door Rusland en de sluiting van het luchtruim als gevolg van het conflict hebben 189 Oekraïense toeristen en 220 Russen die Madeira bezochten, verrast.

Ongeveer 80 Oekraïners verlieten zaterdag de regio in een operatie waarbij een verbinding met een luchthaven in Litouwen tot stand werd gebracht. De vlucht die de 220 Russen zondag terug naar Moskou zou vervoeren, is niet doorgegaan.

Steun aan toeristen uit beide landen

De voorzitter van de regering van Madeira, Miguel Albuquerque, heeft vrijdag verklaard dat de regio toeristen van beide nationaliteiten zal steunen en de uitvoerende macht van Madeira heeft in dit verband op verschillende fronten stappen ondernomen.

In de vandaag verspreide nota benadrukt de regering van Madeira dat zij, ondanks de "verschillende situaties, aandacht heeft voor de behoeften van de twee groepen toeristen".

De regionale secretaris, Eduardo Jesus, voegt er in het document aan toe dat "voor elk van de gemeenschappen het proces via de SEF loopt" - "in het geval van Oekraïners die op Madeira willen blijven, voor verzoeken om subsidiaire bescherming, en, wat Russen betreft, voor de verlenging van visa die nodig zijn om terug te kunnen reizen naar hun land van herkomst".

Eduardo Jesus zegt dat "veel van de visa die nodig zijn voor de reis ten einde lopen", maar voegt eraan toe dat "SEF bereid is ze te verlengen, zodat ze op de terugreis kunnen worden gebruikt".

Voor een backlink-oplossing, zo geeft hij aan, "liggen er verschillende oplossingen op tafel, waarvan er één momenteel wordt geanalyseerd".

"Het gaat om een operatie waarbij andere landen een driehoeksverbinding maken waardoor de verbinding met Rusland alsnog tot stand kan komen en op die manier de mogelijkheid wordt gecreëerd dat deze ongeveer 200 toeristen terugkeren", wordt ook in de nota aangegeven.

Geen reactie

De regionale regering verwacht "over meer concrete informatie over deze situatie te beschikken", maar benadrukt dat "er vooralsnog geen reactie is van de Russische ambassade in Lissabon".

"Op dit moment worden Oekraïense burgers en Russische burgers op Madeira beschermd door de regionale regering, die voor beide groepen accommodatie heeft gecontracteerd", garandeert de ambtenaar, waarbij hij opmerkt dat "70 Oekraïense toeristen en 188 Russen" hierbij betrokken zijn.

Eduardo Jesus stelt dat "de situatie moet evolueren in een logica van sociale steun" door middel van de mechanismen die voor dit doel zijn geactiveerd, die de betrokkenheid van de Sociale Zekerheid vertegenwoordigde, via het Regionale Secretariaat voor Sociale Integratie en Burgerschap in het proces, om "de continuïteit van de bescherming van deze mensen" mogelijk te maken en voor "de beste coördinatie van alle betrokkenen".

"Het doel van de regionale regering blijft om zo snel mogelijk oplossingen te vinden voor deze burgers, niet alleen voor degenen die ter plaatse moeten worden opgevangen, maar ook voor degenen die naar hun huizen willen terugkeren".