"We moeten dit soort fenomenen met grotere bezorgdheid gaan bekijken, want dit soort droogte zal steeds vaker voorkomen en daar zijn we helemaal niet op voorbereid", zei de onderzoekster van de universiteiten van Trás-os-Montes e Alto Douro, Daniela Terêncio, in verklaringen aan Lusa.

Afgelopen woensdag riep het Portugese Milieuagentschap (APA) op tot een duurzaam gebruik van water, waarbij het voorstelde "verspilling van water bij dagelijks gebruik, het wassen van auto's en het vullen van privé-zwembaden" te voorkomen.

De volgende dag zei de voorzitter van dit agentschap, Nuno Lacasta, dat Portugal "beter dan ooit voorbereid is" om de droogte het hoofd te bieden, vanwege de "ervaring" met dit fenomeen, dat steeds vaker voorkomt.

Een focus op "vraagbeheer" draagt ook positief bij, waarbij gekeken wordt naar "waterefficiëntie, hergebruik van water, kennis van de beschikbaarheid", aspecten die "zeer recent zijn in ons land", benadrukte Lacasta.

Niet het hoofd bieden

Op de vraag of Portugal goed met de droogte kan omgaan, was Daniela Terêncio resoluut: "Ik denk het niet".

Volgens de deskundige "zijn er veel strategieën en veel planning die niet in de praktijk worden gebracht".

Een van de manieren om het probleem op te lossen, stelt zij voor, is waterefficiëntie verplicht te stellen bij nieuwbouw, naar het voorbeeld van wat nu al gebeurt met energie-efficiëntie.

De in watervoorraden gespecialiseerde ingenieur Joaquim Poças Martins is in verklaringen aan Lusa van mening dat "we altijd moeten besparen" en heeft het zelfs over het belang van "het creëren van een cultuur van besparen".

In Portugal is het waterverbruik "in overeenstemming met het matige verbruik van de ontwikkelde landen waarmee wij ons vergelijken", aldus de professor aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de Universiteit van Porto.

Sneller douchen, "toepassingen" waarmee water kan worden bespaard in de kranen, het vermijden van het wassen van auto's en het niet besproeien van het gazon zijn enkele van de basisregels voor besparing bij particulier verbruik.

Magisch getal

"Het magische getal is 10 liter [water] voor elke minuut dat er water door de kranen stroomt." Elke minuut die wordt bespaard, wordt 10 liter minder gebruikt.

Zelfs met deze individuele inspanning, die moet worden geleverd, "vanuit objectief oogpunt, in Portugal, is het effect in de meeste gevallen niet al te groot, omdat de uitgaven niet voor huishoudelijk verbruik, maar voor de landbouw zijn".

Er zijn ook verliezen in gemeentelijke systemen die gemakkelijk kunnen worden verholpen en waarmee water kan worden bespaard, in een land waar er gemeenten zijn met waterverliezen in de orde van grootte van 80%.

Deze verliezen kunnen reëel zijn, wanneer het fysieke verliezen betreft, of schijnbaar, bij de facturering, die ook belangrijk zijn omdat "water dat niet wordt gemeten of gefactureerd, niet wordt bespaard".

Wat de reële verliezen betreft, "is het mogelijk om met beheersmaatregelen, zonder veel geld uit te geven, de verliezen tot aanvaardbare waarden terug te brengen - alles boven 20% is onaanvaardbaar, tussen 10 en 20% is al aanvaardbaar, het wenselijke is dat het onder 10% ligt", concludeerde hij.