Het watertekort in de Algarve is al lange tijd een bron van zorg voor iedereen. Aan de ene kant hebben we niet in de hand of het regent of wanneer het regent, aan de andere kant kunnen gemeenten wel maatregelen nemen om onnodige verspilling te voorkomen.

Helaas is dit niet de eerste keer dat waterschaarste een bedreiging vormt voor de gewassen en de bevolking in het algemeen: "Eind 2019 en begin 2020 - vlak voor de pandemie - hebben we een extreme situatie doorgemaakt. We hadden ongeveer twee maanden lang water in onze dammen, maar het ging uiteindelijk regenen en toen hebben we de waterniveaus in onze dammen hersteld. We hebben echter opnieuw zeer verontrustende cijfers geregistreerd", vertelde Luís Encarnação, burgemeester van de gemeente Lagoa, aan The Portugal News .

Als gevolg daarvan worden op regionaal niveau enkele maatregelen genomen op het gebied van ontzilting en het opvangen van water uit de Guadiana-dam. Waterschaarste "is een probleem en we kunnen het niet negeren, vooral niet in de Algarve", zei hij.

Het meten van water

Bovendien kondigde de gemeente Lagoa aan The Portugal News aan dat zij zal beginnen met de installatie van ZMC's, wat een investering van 600 duizend euro betekent voor de installatie van ZMC's in de hele gemeente.

"Deze ZMC's zijn essentieel om de verspilling van water in ons waterleidingnet te beheersen. In die zin zullen we beginnen met de gebieden Porches en Alpochinhos en vervolgens is het ons idee om deze controlegebieden over ons hele grondgebied te plaatsen. In de gemeente Lagoa hebben we een waterleidingnet van ongeveer 325 km", aldus Luís Encarnação.

Volgens de burgemeester gaat er een groot percentage water verloren via het netwerk, wat meestal te wijten is aan breuken, water dat verloren gaat bij de irrigatie van openbare ruimten, maar ook omdat er mensen zijn die water krijgen zonder ervoor te betalen. Bovendien "is het de bedoeling deze ZMC's over het hele graafschap te verspreiden, zodat we precies kunnen begrijpen waar en waarom we deze verspillingen hebben", benadrukte hij.

"Sinds we in de gemeenteraad zijn, zagen we het belang in van het vervangen van de leidingen en op dit moment is het herstel- en veerkrachtplan (PRR) een unieke kans, omdat het middelen mogelijk maakt - ook al zijn die niet voldoende - die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het project", zei hij.

Groene ruimten

Wat de openbare tuinen betreft, werkt de gemeente ook aan duurzamere oplossingen: "We implementeren een irrigatiemonitoringsysteem naast onze tuinen om het gebruik van water in de openbare ruimte te optimaliseren. Dit betekent dat telkens wanneer het systeem een bepaalde vochtigheidsgraad in de bodem heeft (door regen), het irrigatiesysteem een tijdje stopt," zei hij. Bovendien zal de gemeente natuurgras vervangen door kunstgras op plaatsen waar het alleen decoratief is, om water te besparen.

Harde investering

"Vanuit politiek oogpunt is het geen investering die een politicus graag doet, omdat het begraven ligt en niemand het ziet. Bovendien vereist het tolerantie omdat we alles in de gemeente zullen moeten opgraven om het sanitair te vervangen", aldus de burgemeester.

Hij voegde eraan toe: "We zullen waarschijnlijk een lening moeten afsluiten om aan het geld te komen, want de PPR dekt een percentage, maar het dekt niet alles en we moeten het dringend doen. Bovendien is het een investering die alle politieke krachten dwingt het belang ervan in te zien".


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins