De eerste maand van 2022 stond in het teken van een daling van de werkloosheid, zowel in de eurozone als in de Europese Unie (EU), zo blijkt uit door Eurostat vrijgegeven gegevens. In Portugal is het werkloosheidscijfer gestegen ten opzichte van de voorgaande maand, wat in tegenspraak is met de tendens in het communautaire blok.

Volgens de door het Europees bureau voor de statistiek gepubliceerde nota bedroeg het werkloosheidscijfer in januari 2022 in de eurozone 6,8%, 0,2 procentpunt (pp) minder dan in december en 1,5 pp minder dan in dezelfde maand van 2021.

In de Europese Unie als geheel bedroeg de werkloosheid 6,2%, 0,1 procentpunt minder dan in de voorgaande maand en 1,3 procentpunt minder dan in januari 2021.

"Eurostat schat dat 13,346 miljoen mannen en vrouwen in de Europese Unie, waarvan 11,225 miljoen in de eurozone, in januari 2022 werkloos waren. In vergelijking met december 2021 daalde het aantal werklozen in de EU met 216.000 en in de eurozone met 214.000. Vergeleken met januari 2021 is de werkloosheid in de EU gedaald met 2,555 miljoen en in de eurozone met 2,177 miljoen", wordt nader toegelicht.

Situatie in Portugal

Volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) bedroeg de werkloosheid in Portugal in januari 6%, 0,2 procentpunt meer dan in december, maar één procentpunt minder dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar, 2021. Dit betekent dat het percentage onder het EU-gemiddelde en in de eurozone is gebleven, hoewel het vanuit ketenperspectief het tegenovergestelde traject heeft afgelegd, d.w.z. dat er hier sprake is geweest van een verslechtering, terwijl er in de EU en in de eurozone sprake was van een verbetering.