Blauwe Vlam Wil van God
De Wil van God is geen God buiten jou. Het is eenvoudigweg de God die je bent en die je altijd bent geweest, hoewel je wanneer je in een fysieke incarnatie bent de neiging hebt om dat tijdelijk te vergeten. Je Goddelijke Aanwezigheid is volkomen alwetend, alomtegenwoordig en almachtig, en kan al je verlangens onmiddellijk in vervulling doen gaan. Je bent tijdelijk vergeten dat je niets minder bent dan een uitdrukking van deze grote IK BEN, geïncarneerd in een menselijke ervaring. Jullie kwamen hier met een agenda om zielsvolmaaktheid te bereiken en je eigen goddelijkheid uit te breiden tot de volheid van je God-Meesterschap en Wijsheid. Jullie zijn hier op zoek naar geavanceerde verlichting en totale spirituele vrijheid. Jullie zijn hier om een onbegrensde God te worden op alle niveaus van bestaan.
Dit is een agenda van liefde voor het Zelf, en dat Zelf is niemand anders dan "JIJ". Velen van jullie zijn nog steeds zo verstrikt in jullie alledaagse zaken, dat jullie niet proberen de doelen te bereiken waarvoor jullie zijn geïncarneerd. Voor te velen van jullie zijn de zaken van je zielepad en ziele-evolutie de laatste zorg op je agenda geworden.

Gele Vlam van Verlichting van God
De Straal van Verlichting vertegenwoordigt God-wijsheid, ware kennis en verlichting in al zijn verschillende facetten. Hij vertegenwoordigt de verlichting van het Christusbewustzijn, begrip, waarneming en vrede vanuit het hart van Gods alwetendheid. Het is letterlijk een onbeperkte uitbreiding van de Geest van God. Veel van de zielen die volgens goddelijke afspraak op de Straal van Verlichting incarneren, worden leraren van de mensheid. Een groot aantal van de Meesters van Wijsheid die jullie kennen en die in het verleden als grote leraren voor de mensheid geïncarneerd zijn, zijn wezens wiens belangrijkste zielenpad de Straal van Verlichting is. Om er een paar te noemen, jullie hebben de meester Jezus/Sananda 2000 jaar geleden, Heer Maitreya, Heer Boeddha, Heer Confucius, Djwal Khul, Heer Lanto, Meester Kuthumi, en vele anderen.
Meesters van alle Stralen zijn ook van tijd tot tijd geïncarneerd om leraren van de mensheid te worden, omdat de mensheid moet leren om de inwijdingen van alle Stralen in perfecte balans te begrijpen en te beheersen om in aanmerking te komen voor de Ascensie. Iedereen is geschapen op één van de twaalf stralen, en miljoenen wezens bestaan op elk van de stralen. Begrijp dat er niet één straal beter is dan een andere, zoals sommigen van jullie willen geloven. Alle stralen moeten in gelijke mate worden belichaamd, begrepen en geïntegreerd.

Roze Vlam van Gods Liefde
De Derde Straal is verbonden met de hartchakra en vergroot de Liefde van het Goddelijke en Menselijke Zelf. De goddelijke kwaliteiten van Liefde zijn, naast vele andere, alomtegenwoordigheid, mededogen, barmhartigheid, naastenliefde en het verlangen om God in actie te zijn door de liefde van de Heilige Geest. Vanwege zijn meesterschap over de eeuwige Vlam van Kosmische Liefde, bekleedt Meester Paul de Venetiaan ook het ambt van de Maha Chohan voor de planeet. In deze positie in de hiërarchie belichaamt hij op dit moment de energie van wat bij jullie bekend is als het ambt van de Heilige Geest. Dit is een zeer complex en wonderbaarlijk ambt dat vele hoofdstukken van een boek zou kunnen vullen.

Diamant Witte Ascensie Vlam
Zij die met de Ascensie Straal werken moeten zich voorbereiden op verandering. Eenmaal aangeraakt door die Vlam, bent u nooit meer dezelfde. Iedereen kan er mee werken, natuurlijk, maar in zijn volle intensiteit heeft het de capaciteit om de ingewijde die de deur van Ascensie heeft bereikt volledig te transformeren. Wanneer je eindelijk klaar bent om deze sprong in je evolutie te maken, zul je worden ondergedompeld in de frequentie van die prachtige energie. Het zal je voortstuwen naar de laatste stap, wanneer de vuren van die Liefde alle menselijke beperkingen zullen verteren, je volledige bewustzijn zal worden hersteld en al je lichamen zullen worden uitgelijnd en verenigd. Je zult dan uitgenodigd worden om je bij de "onsterfelijken" te voegen, als een Opgestegen Meester. Je zult in die glorieuze spirituele vrijheid stappen en je bewust opnieuw verbinden met je Schepper en met alles wat in Zijn hart bestaat. Dit is, mijn vrienden, hoe krachtig de Ascensie Vlam is.

Groene Vlam van Heling
Er is niet één recept van Heling voor iedereen. Ieder van jullie is uniek en heeft verschillende problemen te helen. Ieder van jullie heeft een andere emotionele samenstelling en een eigen verschillend genezingsproces. In principe zul je het proces in de juiste richting beginnen te sturen door een keuze, volgehouden intentie, bewuste en actieve meditatie, en ijverige dagelijkse communicatie met je Hogere Zelf. Vraag het deel van je dat in goddelijke heelheid blijft om je te openbaren wat in het nu genezing nodig heeft, en het naar je bewuste bewustzijn te brengen.
Begin je IK BEN Aanwezigheid aan te seinen met de serieuze intentie dat je weer heel wilt zijn, en dat je alle delen van jezelf wilt integreren in Eenheid en Eenheid. Onderwerp jezelf gewillig aan elk proces dat nodig is om die genezing te ontvangen in volledig vertrouwen, geloof, liefde en overgave. Wees ervan verzekerd dat je de volledige medewerking zult ontvangen van je Hogere Zelf en de hele lichtsfeer. Je genezingsproces zal dan op elk niveau beginnen plaats te vinden.

Gouden Vlam van Wederopstanding
De Vlam van Wederopstanding is niet alleen een Helende Vlam; haar werkingsgebied is enorm, en in onze korte tijd samen, kunnen we alleen een algemeen begrip behandelen. Het was de Vlam van Wederopstanding die de Meester Jezus gebruikte om zijn eigen lichaam te doen herrijzen in het graf na de kruisiging 2.000 jaar geleden. Dit alleen al zou je een aanwijzing moeten geven. Als je nadenkt over de grotere betekenis, wat betekent verrijzenis dan werkelijk? Wat het deed voor deze Grote Avatar, kan ook voor u werken. De eigenschappen van deze Vlam zijn niet minder geworden; integendeel, zij heeft sinds die tijd aan kracht gewonnen.
Hoewel deze Vlam altijd actief is, verdubbelt de Paastijd haar energie in intensiteit ten bate van de mensheid. De Vlam van Wederopstanding, als een Zesde Straal activiteit, belichaamt ook de energieën van Onbaatzuchtige Dienstbaarheid en Bediening. Dat is wat Jezus belichaamde en demonstreerde door zijn leven en zijn onbaatzuchtige dienstbaarheid aan de mensheid. Hij bleef in deze heilige roeping gedurende de gehele bedeling van het Aquariustijdperk.

Violette Transmutatievlam
De Zevende Straal kan helpen bij de zuivering van de substanties en de energieën van het leven. Er zijn vele manieren waarop u de Violette Vlam constructief en effectief kunt gebruiken. Je kunt het gebruiken door gebeden en aanroepingen; je kunt het ook visualiseren in je meditatie en je intentie zetten om een infusie van deze energie in alle aspecten van je wezen te ontvangen.
Je kunt het in elke cel, atoom en elektron van je lichaam ademen. Je kunt elke gedachte en elk gevoel in je auraveld reinigen en zuiveren. Wees creatief en begin met het schrijven van je eigen gebeden en aanroepingen tot het. Als deze uit het vuur van je eigen hart komen, zijn ze krachtiger dan de gebeden die door anderen zijn geschreven. Gebeden die door anderen zijn geschreven, zijn het meest geschikt voor degenen die ze hebben geschreven. Werk er elke dag mee en begin wonderen van liefde in je leven te scheppen.

Zo Gezegende Harten, dit is het einde van de serie over De Zeven Heilige Vlammen. Wij eren u voor uw openheid in het ontvangen van deze informatie. Wij sturen u zegeningen van liefde, moed en wijsheid terwijl u door uw leven gaat. Pas deze "Parels van Wijsheid" toe in jullie dagelijks leven en zie hoe de glorieuze transformatie in jullie en om jullie heen plaatsvindt.
Van alle Opgestegen Meesters Moge Vrede en Liefde met jullie zijn!

Uit het boek "De Zeven Heilige Vlammen"
Door Aurelia Louis Jones.
www.mslpublishing.com

Gechannelde Licht gecodeerde Mandala's door Nancy - Blueyespiritlight
@blueyespiritlight
www.blueyespiritlight.com