In een via het parlement aan de minister van Milieu en Klimaat gerichte vraag wil de PAN-partij verduidelijking of "de regering uitzonderlijke maatregelen heeft gepland voor de preventie en bestrijding van plattelandsbranden in dit jaar 2022, rekening houdend met het feit dat het een bijzonder droog jaar is" en, zo ja, welke?

De PAN-fractie vraagt de regering ook of "zij van plan is de investering te herbeoordelen die in het herstel- en veerkrachtplan is voorzien voor de uitvoering van primaire structurerende netwerken van brandstofbeheersbanden op nationaal niveau die tot 2025 moeten worden toegepast" en, met betrekking tot grondreiniging, of er termijnen zijn vastgesteld.

"Welke maatregelen heeft de regering, gezien de opeenvolgende verdenkingen van het ontstaan van branden die hun oorsprong vinden in zeer hoge en hoogspanningslijnen, genomen om de naleving van de wetgeving ter zake te waarborgen en een doeltreffende bescherming tegen dit soort bedreigingen te garanderen?"

De PAN wijst erop dat de "ernstige en extreme droogte waaraan Portugal is blootgesteld" heeft geleid tot "de toename van het aantal branden in atypische perioden zoals dit jaar in de maanden januari en februari", en benadrukt dat "alleen al in deze eerste twee maanden van het jaar in Portugal 1.741 branden hebben gewoed die meer dan 7.000 hectare struikgewas, landbouwgrond en bos in de as hebben gelegd".

De PAN-afgevaardigden wijzen erop dat deze gegevens "een nieuw maximum sinds 2012" vormen en stellen dat, aangezien in "jaren van ernstige droogte" het risico van "grote branden aanzienlijk toeneemt, het belangrijk is om te begrijpen welke acties zijn gepland om deze voorvallen te voorkomen en de veiligheid van de bevolking te garanderen".

"Sommige deskundigen hebben gewaarschuwd dat het, gezien het fenomeen van klimaatverandering, geen zin heeft om het huidige preventiemodel te handhaven, waarbij de beschikbaarheid van middelen wordt geconcentreerd in de zogenaamde meest kritieke maanden, met het argument dat brandbestrijdingsmiddelen het hele jaar door beschikbaar moeten zijn".