"Deze zending, die over land is verzonden naar een opslagplaats in Polen langs de grens met Oekraïne, omvat 204.000 eenheden geneesmiddelen voor ziekenhuis- en poliklinisch gebruik, waaronder antibiotica, pijnstillers, hydratatieserums, alsmede 416.000 spuiten en naalden, naast andere producten", aldus het ministerie in een verklaring.

De regering verklaart ook dat deze zending van medisch materiaal de eerste "van verschillende donaties" zal zijn.

Deze donaties worden voorbereid "met de steun en medewerking van verenigingen op het gebied van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, overeenkomstig de lijsten van behoeften aan goederen en diensten die door de Europese Commissie en de nationale autoriteiten van de lidstaten zijn opgesteld".

Aanvullende schenkingen

"Naast de schenkingen waaruit deze zending bestaat, worden nog aanvullende zendingen van producten van nationale farmaceutische laboratoria voorbereid", voegt hij eraan toe.

Het Europees mechanisme voor civiele bescherming maakte het mogelijk materiaal te doneren voor tijdelijke noodopvang, zoals beddengoed, voedselrantsoenen, keukengerei en hygiënekits.

"Portugal heeft ook 603 bedden beschikbaar gesteld in ziekenhuisafdelingen van de Nationale Gezondheidsdienst (SNS) voor aankomende patiënten, wier behandeling niet langer kan worden gegarandeerd in Oekraïense ziekenhuizen, waarvan 495 bedden op de afdelingen en 108 bedden op de intensive care-afdelingen (volwassenen, kinderen, neonatale patiënten en brandwondenpatiënten)", voegt de verklaring eraan toe, en voegt eraan toe dat "het aantal bedden kan worden verhoogd, afhankelijk van de behoeften en de beschikbare capaciteit".

De regering verklaart ook dat het INEM "zijn medische en professionele noodmodule klaar heeft staan [...], voor het geval deze wordt geactiveerd via het Europees mechanisme voor civiele bescherming".

In een latere zending zullen "bloedbestanddelen en geneesmiddelen afgeleid van plasma van bloeddonoren beschikbaar worden gesteld, met name 500 eenheden vers ingevroren plasma uit quarantaine, 2.000 eenheden met oplosmiddel behandeld plasma van groep A en 10.000 eenheden menselijke albumine voor polytraumata en brandwonden", voegt de nota van de lidstaten toe.

Hetzelfde document voegt eraan toe dat "donaties van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen moeten worden gecoördineerd door officiële instanties, niet alleen om te voorzien in de door het ontvangende land aangegeven behoeften, maar ook om te zorgen voor een adequate verpakking, zonder de kwaliteit en de veiligheid van de artikelen in gevaar te brengen".