Het initiatief is het resultaat van de campagne "Een helm voor Oekraïne" en heeft ook de steun van particuliere bedrijven.

Víctor Machado, vice-voorzitter van de raad van toezicht van de Liga van Portugese brandweerlieden en commandant van de vrijwillige brandweer van Vale de Cambra, waar de logistieke operatie van het district Aveiro is gecentraliseerd, vertelde aan Lusa: "Twee ambulances zijn al onderweg, maar nu gaan we er nog acht sturen, naast helmen, jassen, persoonlijke beschermingsmiddelen voor interventie bij rampen en pre-hospitaal materiaal voor onmiddellijke hulpverlening, zoals verband, serums, medicijnen, etc.".

Al het materiaal dat bestemd is voor Polen, aan de grens met Oekraïne, zal worden "geleverd door de brandweerkorpsen zelf", die, in het geval van ambulances, bijvoorbeeld, "de ambulances ter beschikking stelden die zij in over hadden in hun kazernes en die, na verloop van tijd, uiteindelijk zouden worden vernietigd."

Zowel in het geval van voertuigen als van andere goederen zal het vervoer worden verzorgd door "brandweerlieden die zich vrijwillig hebben aangemeld" om de functies van de chauffeurs op de reis te verzekeren en te helpen bij de leveringen.

Víctor Machado hoopt dat "dit de Oekraïense brandweerlieden kan helpen", die "in een zeer moeilijke situatie verkeren en steeds meer moeilijkheden ondervinden bij het optreden, aangezien de verbruiksgoederen om de slachtoffers te hulp te komen schaars worden".