In dat jaar had Portugal, met 2.848 arbeidsongevallen per 100.000 inwoners, het hoogste percentage arbeidsongevallen waarbij mensen in de werkende leeftijd (werknemers) betrokken waren. De top 5 wordt gecompleteerd met Frankrijk, Spanje, Luxemburg en Duitsland.

De studie geeft details over het type lichamelijk letsel en verwondingen als gevolg van arbeidsongevallen (trauma's, breuken, plus andere verwondingen). "De analyse toont aan dat arbeidsongevallen in sommige Europese landen meer voorkomen dan in andere landen", zegt Sasha Quail van Claims.co.uk, dat juridisch advies en follow-up geeft over werkgerelateerde letselschadeclaims in het Verenigd Koninkrijk.

Uit gegevens van het Pordata-platform blijkt dat het sterftecijfer als gevolg van arbeidsongevallen in Portugal is gedaald tot minder dan 200 dodelijke gevallen per jaar in de afgelopen tien jaar en afneemt tot iets meer dan honderd in 2019.