"Er is in feite sprake van een kartelsituatie in Portugal, op het gebied van brandstof, die ertoe leidt dat consumenten altijd meer betalen. Het blok heeft dit in het verleden al voorgesteld en wij bevestigen nogmaals dat er regels moeten zijn voor het vaststellen van prijzen. Het is niet mogelijk om alles wat er in Portugal met de brandstofprijs gebeurt, te rechtvaardigen met marktschommelingen. Er is een duidelijk gebruik dat moet worden bestreden, en dat wordt bestreden met prijsafspraken", verdedigde zij.

Catarina Martins verdedigde ook de noodzaak van een "toereikendheid" van de belasting op aardolieproducten (ISP).

"De regering heeft ook ruimte om de ISP te verlagen en dat moet zij ook doen. Met de stijging van de brandstofprijzen zullen de belastinginkomsten van de regering blijven stijgen, zelfs als de regering de ISP verlaagt. Het is ook niet duidelijk waarom er geen verandering komt in de ISP om deze prijsschommelingen te beheersen", voegde zij eraan toe.

De prijzen van diesel en benzine zullen volgende week sterk stijgen, met stijgingen van respectievelijk meer dan 14 en acht cent per liter, als gevolg van de stijging van de prijzen van olieproducten op de internationale markten, aldus bronnen uit de sector.