De jury heeft besloten tot vrijspraak van een elektricien uit Figueira da Foz die werd beschuldigd van het installeren van illegale televisiekastjes, alsmede van de 37 vermeende klanten van deze vermeende onwettige dienst, waarbij zij aantekende dat op geen enkel moment was bewezen dat de hoofdverdachte iets van deze activiteit had ontvangen.

Wat de 37 vermeende klanten van de dienst betreft, was de rechtbank van Coimbra van oordeel dat er geen sprake was van een delict van onrechtmatige toegang, aangezien niet was bewezen dat een van de verdachten erin was geslaagd het computersysteem van de exploitant NOS binnen te komen.

Met betrekking tot de hoofdverdachte was het de rechtbank van Coimbra van oordeel dat hij voor geen van de hem ten laste gelegde 37 strafbare feiten van computerfraude kon worden veroordeeld, omdat niet was bewezen dat de door hem gecreëerde apparaten (die "handgemaakt" zouden zijn) telecommunicatiediensten beperkten of wijzigden.

Wat de 38 strafbare feiten van vervaardiging en verkoop van illegale apparatuur betreft, was evenmin bewezen dat de verdachte een financiële vergoeding had geëist.

De rechtbank van Coimbra heeft ook de vordering tot schadevergoeding van de NOS afgewezen, op grond dat "niet was aangetoond" dat de exploitant schade had geleden, omdat niet was bewezen dat een van de verweerders een contract met de NOS zou hebben gesloten indien zij het door de hoofdverweerder geleverde systeem niet hadden geïnstalleerd.