Onder de bijwerkingen die als ernstig worden beschouwd, zijn er 127 gevallen van overlijden bij mensen met een mediane leeftijd van 77 jaar, aldus het Pharmacovigilance Report.

"Deze gebeurtenissen kunnen niet worden beschouwd als gerelateerd aan een vaccin tegen Covid-19 alleen omdat ze spontaan werden gemeld aan het Nationaal Geneesmiddelenbewakingssysteem", benadrukt Infarmed, volgens welk 23.468.697 vaccins werden toegediend tot 28 februari.

Infarmed legt uit dat vaccinatie "het aantal sterfgevallen door andere oorzaken, bijvoorbeeld gezondheidsproblemen die geen verband houden met de toediening van een vaccin, niet zal verminderen, zodat tijdens vaccinatiecampagnes naar verwachting sterfgevallen door andere oorzaken zullen blijven voorkomen, soms in nauwe tijdsverband met vaccinatie, en zonder dat er noodzakelijkerwijs een verband is met vaccinatie".

De meeste bijwerkingen (11.802) houden verband met het vaccin van Pfizer/BioNtech (Comirnaty), gevolgd door AstraZeneca (Vaxzevria), met 6.234, Moderna (Spikevax), met 2.870, en Janssen, met 2.870.

Infarmed benadrukt echter dat deze gegevens "geen vergelijking van de veiligheidsprofielen tussen vaccins mogelijk maken", aangezien zij werden gebruikt in verschillende subgroepen van de bevolking (onder meer leeftijd, geslacht en gezondheidsprofiel) en "in verschillende perioden en epidemiologische contexten".

Van de bijwerkingen die als ernstig worden aangemerkt, heeft "ongeveer 85% betrekking op situaties van tijdelijke arbeidsongeschiktheid (met inbegrip van werkverzuim)".

Van de ernstige bijwerkingen werden er volgens het rapport 4.364 (19%) als klinisch belangrijk geclassificeerd, 1.799 (7,8%) veroorzaakten enige invaliditeit, 780 (3,4%) vereisten ziekenhuisopname, 215 (1%) waren levensbedreigend en 127 (0,5%) leidden tot de dood.

Uitgesplitst naar leeftijdsgroep hadden personen tussen 25 en 49 jaar de meeste gevallen van ernstige bijwerkingen (3.380 gevallen), die ook het hoogste aantal toegediende vaccins hadden (7.658.905).

De 10 meest gemelde reacties waren koorts (5.166), hoofdpijn (5.092), spierpijn (4.718), pijn op de injectieplaats (4.160), rillingen (2.629), vermoeidheid (2.585), misselijkheid ( 1.869) en gewrichtspijn (1.614).

Er waren ook gevallen van gegeneraliseerde pijn (1.543), algemene malaise (1.399), duizeligheid (1.335), pijn in de lichaamsuiteinden (1.227), vergrote lymfeklieren (1.074), braken (994) en organische zwakte (965).

"In de meeste gevallen verdwijnt het door deze reacties veroorzaakte ongemak binnen enkele uren of dagen, zonder dat medisch ingrijpen nodig is," aldus het rapport.