"Deze dreigementen [van Rusland en president Poetin] maken ons niet bang en intimideren ons niet. Wij bepalen onze standpunten in overleg, hetzij in het kader van de Verenigde Naties, hetzij in het kader van de Europese Unie en de NAVO [Noord-Atlantische Verdragsorganisatie - NAVO], en wij handhaven die besluiten die wij autonoom nemen in de organisaties waartoe wij behoren", zei hij.

Rusland heeft een lijst opgesteld van "vijandige" landen, waaronder Portugal, als lidstaat van de Europese Unie, samen met onder andere de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada.

Met betrekking tot de sancties tegen Rusland, na de invasie van 24 februari in Oekraïne, herinnerde Santos Silva eraan dat dit de sancties waren die waren goedgekeurd, namelijk in het kader van de Europese Unie (EU).

Deze sancties, aldus de minister, zijn op drie verschillende tijdstippen goedgekeurd en vormen drie verschillende pakketten, namelijk sancties van politieke aard, gericht tegen een groep Russen, en andere sancties van economische aard.

Geconfronteerd met een mogelijke stopzetting van de levering van Russisch gas en Russische olie aan Europa, herinnerde Augusto Santos Silva eraan dat Portugal, met zijn opeenvolgende regeringen, al verscheidene jaren zijn best doet "om Portugal steeds minder afhankelijk te maken van fossiele energie".

"Op dit moment is 60% van de in Portugal verbruikte elektriciteit afkomstig van lokaal geproduceerde hernieuwbare energiebronnen: waterkracht, wind- en zonne-energie", vervolgde hij.

Wat gas en olie betreft, legde de minister uit dat Portugal deze importeert uit "een uiteenlopende reeks landen in Amerika, Afrika en Europa".

"Als gevolg van dit diversificatiebeleid is onze huidige blootstelling aan Russische olie en gas zeer gering", zei hij.

En hij voegde eraan toe: "Wij hebben geen directe gevolgen, wij zijn geen land met een grote blootstelling aan energie uit Rusland. We maken deel uit van een zeer afhankelijke EU en binnen de EU proberen we het absoluut strategische belang te bevestigen van het verminderen van Europa's afhankelijkheid van Rusland op het gebied van energie".

De minister zei dat de strategie van Portugal op dit gebied bestaat uit "diversificatie van de bronnen en routes voor de energievoorziening van Europa", wat "meer onderlinge verbindingen tussen Portugal en Spanje en tussen Portugal en Spanje en de rest van Europa" inhoudt.

"Op dit moment moeten we meer gas uit andere bronnen dan Rusland halen. Een van de twee mogelijke en haalbare bronnen zijn de Verenigde Staten en Afrikaanse landen", zei hij.

"Het gas dat over zee komt, in schepen die aanmeren in Europese havens, waarbij het Iberisch schiereiland het meest in aanmerking komt om het te ontvangen, uit diepe wateren (Sines). Vanuit Sines kan het gas over zee of over land gaan. Over land is een pijpleiding nodig. Op dit ogenblik zijn er twee gasinterconnecties tussen Portugal en Spanje en wij willen een derde aanleggen en wij willen dat er nog een interconnectie komt tussen Spanje en Frankrijk, zodat het gas dat via het Iberisch schiereiland in Europa aankomt, Midden- en Oost-Europa kan bereiken", zei hij.

En hij onderstreepte: "In de afgelopen dagen is het voor velen duidelijk geworden dat het hier niet gaat om de voorbereiding van de toekomst, maar om een reactie op ons meest directe heden".