"Van het totaal aantal werklozen in 2020 bleef 31,3% (109,6 duizend) een jaar later (in 2021) in die staat, terwijl 48,8% (171,3 duizend) doorstroomde naar werk en 19,9% (69,9 duizend) doorstroomde naar inactiviteit", geven de statistieken over stromen tussen arbeidsmarktstaten aan.

Van de kortdurig werklozen in 2020 is 57,2% (133,8 duizend) binnen een jaar (in 2021) weer aan het werk gegaan. In dezelfde periode is 32,1% (37,5 duizend) van de werklozen die 12 maanden of langer werkloos waren, weer aan het werk gegaan.

Van het totaal aantal personen dat in het derde kwartaal van 2021 werkloos was, bleef in het vierde kwartaal meer dan de helft (52,8%: 168,2 duizend) in die toestand, terwijl 27,1% (86,5 duizend) naar werk verhuisde en 20,1% (64,0 duizend) naar inactiviteit.