Volgens een gezamenlijke verklaring worden Portugese diasporagemeenschappen op vier continenten bestreken: Europa, Afrika, Amerika en Azië.

Nationale burgers die daar verblijven, kunnen gratis en zonder naar de consulaire post te gaan online de geboorteregistratie aanvragen en de Portugese nationaliteit toekennen aan hun kinderen die minder dan een jaar geleden zijn geboren, zo vervolgt de nota.

Online geboorteregistratie is nu mogelijk in alle Portugeessprekende landen, met inbegrip van het grondgebied van Macau, en in verscheidene landen waarvan de officiële taal het Engels, het Frans of het Spaans is, dus in totaal in 58 landen.

De "online" geboorteregistratie is toegankelijk via het portaal van justitie (https://nascimento.justica.gov.pt/ ). Om de aanvraag in te dienen, moet het document worden bijgevoegd dat de geboorte bewijst en dat is afgegeven door het ziekenhuis of de kraamkliniek waar de geboorte heeft plaatsgevonden, alsmede het lokale geboorteregister.

De online geboorteregistratie is in Portugal van start gegaan op 13 april 2020. Op 21 december van datzelfde jaar is deze onlinedienst begonnen met de registratie van Portugese burgers die in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn geboren, en in november 2021 is hij uitgebreid tot alle landen van de Europese Unie.

Volgens de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie werden tussen december 2020 en februari 2022 777 verzoeken om nationaliteits- en geboorteregistratie online in het buitenland ingediend.