Aangezien de gemiddelde verkoopprijs aan het publiek (PVP) volgens het bulletin van ENSE - Entidade Nacional para o Setor Energético - vrijdag 1,976 euro/liter bedroeg voor gewone 95-benzine, zal de prijs aan de pomp volgende week stijgen tot 2,069 euro, en die voor gewone diesel tot 2,026 euro/liter, rekening houdend met het feit dat de PVP vrijdag 1,89 euro/liter bedroeg.

Rekening houdend met de evolutie van de markten [van de prijzen van aardolieproducten en geraffineerde producten] en de kennis van de markten, is de regering ervan uitgegaan dat de verkoopprijs aan het publiek van een liter diesel met 16 cent en die van benzine met 11 cent zou stijgen.

Op basis van deze veronderstelling is een raming gemaakt van de toename van de BTW-inkomsten als gevolg van de nieuwe stijging van de brandstofprijzen en is een verlaging met hetzelfde bedrag vastgesteld aan de kant van de belasting op aardolieproducten (VPB), teneinde de door de consument betaalde prijsstijging een halt toe te roepen.

Zoals de staatssecretaris voor Fiscale Zaken, António Mendonça Mendes, vrijdag zei, "ervan uitgaande dat er volgende week een stijging aan de pomp kan zijn van 16 cent per liter diesel en 11 cent per liter benzine, vertaalt dit zich in een potentiële stijging van de BTW-inkomsten van 2,4 cent per liter diesel en 1,7 cent per liter benzine. Deze waarde komt volledig tot uiting in de verlaging [van de ISP] die wij vandaag hebben vastgesteld en die aanstaande maandag van kracht wordt".

In de praktijk zal de stijging die de consumenten de komende week zullen voelen, 13,6 cent bedragen voor diesel (dat is de 16 cent die wordt afgetrokken van de verlaging van de ISP met 2,4 cent) en 9,3 cent voor benzine (11 cent afgetrokken van de verlaging van de ISP met 1,7 cent).