Tijdens een economische conferentie in de Algarve op 25 februari sprak António Saraiva, hoofd van de vereniging van ondernemingen in Portugal (CIP), met ondernemers uit de gastvrijheidssector over de nieuwe uitdagingen van de Portugese economie. Het evenement, dat plaatsvond in het gebouw van AHETA (Vereniging van Hotels en Toeristische Ondernemingen van de Algarve) in Albufeira, werd bijgewoond door José Carlos Rolo, burgemeester van Albufeira, en Hélder Martins, voorzitter van AHETA.

Naar aanleiding van de zojuist uitgebroken oorlog tussen Oekraïne en Rusland zei António Saraiva dat de externe geopolitieke vooruitzichten van grote invloed zijn op de Portugese economie, maar dat het land intern het nodige moet doen om al deze tegenslagen te boven te komen.

Een land van kleine bedrijven

"Portugal is een land dat bestaat uit kleine en middelgrote ondernemingen", zei hij. Van de 1.300.000 in Portugal gevestigde bedrijven zijn er 1.200.000 kleine ondernemingen, slechts 1.600 zijn grote bedrijven en de rest zijn middelgrote ondernemingen. Deze bedrijven zijn de grondstof van onze economie en daar moeten we mee werken.

Wat dit betreft is groei volgens hem van fundamenteel belang: "De afgelopen tien jaar is het land gemiddeld slechts met 1,5 procent gegroeid. De politieke partijen - zowel rechts als links - moeten naar dit probleem kijken met een strategisch plan om het land te laten groeien. Daarom is groei het parool, maar die kan alleen worden bereikt met overheidsbeleid", zei António Saraiva op de conferentie met als titel "De nieuwe uitdagingen van de Portugese economie".

Bovendien verdedigde de "baas der bazen", zoals hij wordt genoemd, drie fundamentele hervormingen, één op fiscaal gebied, één op justitieel gebied en de laatste op het gebied van het openbaar bestuur. Iets wat volgens hem binnen het bereik ligt van de regering, die onlangs een meerderheid in het parlement heeft behaald.

Belangrijkste beleidsmaatregelen om de economie te stimuleren

Volgens António Saraiva heeft Portugal hoge belastingen, waardoor het land economisch niet kan groeien. Verder pleitte hij voor een geleidelijke afschaffing van de vennootschapsbelasting (IRC). "Laten we investeringsvriendelijk zijn door degenen die werkgelegenheid creëren te belonen", verklaarde hij.

Wat justitie betreft, zei António Saraiva dat Portugese rechtbanken er vier keer langer over doen om zaken af te handelen dan het EU-gemiddelde. Daarnaast zei hij dat justitie sneller moet zijn bij het oplossen van rechtbankconflicten, omdat anders een gevoel van onrechtvaardigheid ontstaat onder de bevolking.

Last but not least is er de hervorming van het openbaar bestuur, die António Saraiva al eerder heeft verdedigd: "Het kan verscheidene jaren duren om een vergunning te krijgen om een fabriek te bouwen en met de belastingen die we betalen, verdienen we een efficiëntere en betere dienstverlening", voegde hij eraan toe.

"We hebben 800.000 ambtenaren in het openbaar bestuur". Een aantal dat António Saraiva voldoende acht om waar nodig interne mobiliteit uit te voeren in plaats van meer personeel aan te werven. "Ik zeg niet dat we de ambtenaren die we al hebben moeten ontslaan, maar we kunnen het wel efficiënter runnen."

Daarnaast is digitalisering volgens hem essentieel: "We moeten geen papierwerk vragen dat in het systeem kan zitten. Dat is het soort efficiëntie waar ik het over heb," zei hij.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins