Volgens het project "Gender Pay Gap-E" bedroeg het verschil in basisloon in 2019, het laatste jaar met beschikbare statistische gegevens, 14,1%, terwijl deze discrepantie oploopt tot 17, 2% als rekening wordt gehouden met het basisloon plus regelmatige bonussen en toeslagen voor overwerk.

"Dit resultaat staat niet los van de geleidelijke verhoging van het nationale minimumloon, aangezien dit vooral door vrouwen wordt verdiend", aldus het verslag.

Het opleidingsniveau van werkende vrouwen is hoger dan dat van werkende mannen, maar vrouwen zijn oververtegenwoordigd in takken van economische bedrijvigheid en in minder gewaardeerde en betaalde beroepen, terwijl de situatie omgekeerd is in topmanagementfuncties.

Indien deze "horizontale seksuele segregatie" zou worden opgeheven, zou het beloningsverschil met 35% worden verminderd, zo concludeert de door de ISEG gecoördineerde studie, in samenwerking met het Center for Mathematics Applied to Economic Decision Forecasting en het Center for Studies for Social Intervention, die is opgesteld om de sociale en economische voordelen van gelijke beloning voor vrouwen en mannen te schatten.

Wanneer de verdiensten van mannen en vrouwen met vergelijkbare eigenschappen in termen van menselijk kapitaal, factoren zoals leeftijd, opleiding of anciënniteit worden geëvalueerd, is het verschil groter dan wanneer deze elementen niet worden meegerekend, vooral in het geval van voltijdse werknemers.

In de studie wordt onderstreept dat de overopleiding van vrouwen ten opzichte van werkende mannen ertoe bijdraagt dat deze kloof met bijna 20% wordt verkleind.

"Indien de werkgelegenheid van vrouwen en mannen gelijkelijk verdeeld zou zijn over takken van economische bedrijvigheid, beroepen en kwalificatieniveaus, zou het beloningsverschil met 42% afnemen", benadrukt het document.