"Er zijn al meer dan 10 duizend mensen in iets meer dan twee weken, waarvan bijna tweederde vrouw is, dat wil zeggen 59%", aldus Cláudia Pereira.

Cláudia Pereira voegde eraan toe dat meer dan een derde van de Oekraïners die tot nu toe in het land zijn verwelkomd, kinderen zijn in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.

De ambtenaar zei dat, in het algemeen, het profiel van degenen die uit Oekraïne naar Portugal komen een "moeder met twee kinderen" is.

Wat de mannen betreft, bestaat de meerderheid uit kinderen of ouderen, aangezien jongeren en volwassenen in het land zijn gebleven om te vechten, aldus de staatssecretaris.

Wat de geografische spreiding betreft, meldde Cláudia Pereira dat alle gemeenten Oekraïners opnemen, met name de districten Lissabon, Setúbal, Faro, Porto en Leiria.

De staatssecretaris benadrukte dat Portugal diegenen zal opvangen die nodig zijn, zonder een maximumaantal vast te stellen.

"Ik denk dat niemand van ons zich kan voorstellen wat deze mensen hebben doorgemaakt, eerst om het land te verlaten, vervolgens het leed dat zij nu moeten doorstaan, en daarom verwelkomen wij diegenen die moeten worden verwelkomd", benadrukte zij, eraan toevoegend dat de regering zoveel mogelijk obstakels voor een betere integratie van de Oekraïners uit de weg heeft geruimd door vanaf het begin de tijdelijke beschermingsstatus in te stellen op grond van het feit dat zij uit een oorlogssituatie komen, evenals de onmiddellijke verblijfsvergunning.