Portugal heeft ook een nieuwe ambassadeur in Caracas, nadat "op voorstel van de regering de gevolmachtigde minister van de tweede klasse João Pedro de Vasconcelos Fins do Lago in deze functie is benoemd".

Tot de diplomatieke stappen behoren ook de benoeming van een nieuwe ambassadeur in Wenen, die met ingang van 22 maart Miguel Maria Simões Coelho de Almeida e Sousa zal zijn, en in Nairobi, waar Ana Filomena da Costa Rocha de functie van ambassadeur zal bekleden.