"In 2021 ontving het Observatorium voor Mensenhandel 318 signalen van slachtoffers van mensenhandel, waarvan 308 slachtoffers in Portugal werden gesignaleerd. In vergelijking met 2020 is het aantal gesignaleerde slachtoffers met 89 toegenomen, wat neerkomt op een stijging van 39%", aldus Francisca Van Dunem.

De gegevens werden naar voren gebracht tijdens de presentatie van het project "Verbetering van systemen voor preventie, bijstand, bescherming en (re)integratie voor slachtoffers van seksuele uitbuiting".

De functionaris zei dat de meeste gevallen van mensenhandel die in Portugal zijn gemeld, betrekking hebben op de uitbuiting van arbeidskrachten en mannen.

Wat de mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting betreft, zei de minister dat er weinig gevallen zijn ontdekt, waarbij het vooral gaat om vrouwen uit landen in Midden- en Oost-Europa die geen lid zijn van de Europese Unie.

Met betrekking tot het project "Verbetering van de systemen voor preventie, bijstand, bescherming en (re)integratie van slachtoffers van seksuele uitbuiting", onderstreepte de minister dat dit initiatief "zeker zal bijdragen tot bezinning, begrip en bestrijding" van dit verschijnsel.