"We moeten echt naar het niveau van 20 sterfgevallen per miljoen inwoners. Er is een neerwaartse trend en daarom zullen we wachten om daar zo snel mogelijk te komen, zodat later politieke besluiten kunnen worden genomen", aldus António Lacerda Sales.

António Lacerda Sales zei dat Portugal op dit moment nog steeds 25 sterfgevallen per miljoen inwoners binnen 14 dagen heeft, een waarde die nog steeds hoger is dan de drempel van 20 sterfgevallen.

De staatssecretaris zei echter dat "een van de doelstellingen voor het einde van de beperkingen al is bereikt": een bezetting van minder dan 170 bedden in intensive care units door Covid-19 patiënten, met "60 tot 65 vrije plaatsen".

Volgens António Lacerda Sales is het nodig "rustig en sereen af te wachten" om "deze epidemiologische indicatoren" te bereiken, die "van fundamenteel belang" zijn, zodat "de juiste politieke maatregelen kunnen worden genomen".

Op niveau nul zal het gebruik van een masker niet verplicht zijn, maar alleen aanbevolen voor wie symptomen vertoont, en zullen digitale certificaten niet langer vereist zijn.