Volgens gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) was de Algarve de regio die het meest in trek was bij buitenlanders, goed voor bijna de helft van alle huizen die in die periode werden verkocht, evenals de totale waarde van deze transacties.

In de afgelopen twee jaar bedroeg de waarde van de woningverkopen meer dan 72 miljard euro, waarvan 89,9 procent (64,8 miljard euro) betrekking had op transacties waarvan de koper fiscaal in Portugal woonachtig was. De resterende 10 procent is verdeeld: 3,8 miljard euro van kopers in de Europese Unie (EU) en 3,5 miljard euro van kopers uit landen buiten de EU.

Uit het verslag blijkt dat buitenlanders een grotere koopkracht hebben dan ingezetenen. Volgens het INE hebben woningverkopen waarbij kopers van buiten het land betrokken zijn een "meer expressieve" gemiddelde transactiewaarde. In de categorie "andere landen" bedroeg de gemiddelde waarde 374.484 euro, meer dan het dubbele van de gemiddelde waarde van 149.644 euro voor kopers met fiscale woonplaats in Portugal.

Regio's

In een analyse per regio was de Algarve de voorkeursregio voor buitenlandse kopers, met een gewicht van 40,3 procent in aantal en 45,8 procent in waarde. Het grootstedelijk gebied Lissabon is de tweede meest representatieve locatie - 23,1 procent van het totaal aantal transacties en 35,4 procent van de waarde.

"De bijdrage van kopers met fiscale woonplaats buiten het nationale grondgebied aan het aantal en de waarde van de totale verkopen vertoont aanzienlijke verschillen tussen de verschillende regio's, met het hoogste gewicht in de Algarve (25,3 procent en 37,8 procent) en het laagste in het noorden (2,4 procent en 3,1 procent)".