De ministerraad heeft zijn goedkeuring gehecht aan de resolutie waarbij de alarmtoestand in verband met de Covid-19-pandemie wordt verlengd tot 18 april, hetgeen betekent dat de thans geldende regels, waaronder het verplichte gebruik van een masker in gesloten ruimten, gehandhaafd blijven.

"De ministerraad heeft vandaag de resolutie goedgekeurd die de afkondiging van de alarmtoestand, in het kader van de pandemie van de ziekte Covid-19, verlengt tot 18 april 2022 om 23.59 uur. De resolutie blijft ongewijzigd", luidt de verklaring.

Een van de geldende regels is het verplichte gebruik van een masker in openbare binnenruimten, gezondheidsdiensten en vervoer. De verplichting om negatief te testen op SARS-CoV-2 blijft bestaan voor degenen die geen boosterdosis van het Covid-19-vaccin hebben genomen tijdens bezoeken in tehuizen en in ziekenhuizen en gezondheidscentra.

Het directoraat-generaal Gezondheid (DGS) schat dat het gebruik van een masker op gesloten plaatsen vanaf 3 april niet langer verplicht zal zijn. Deskundigen en de voorzitter van de Ordem dos Médicos hebben echter betoogd dat het besluit in dit stadium nog steeds niet raadzaam is, nadat in de week tussen 8 en 14 maart 78.464 nieuwe gevallen van besmetting en 123 sterfgevallen als gevolg van Covid-19 werden geregistreerd.