Het onderzoek, dat is gepubliceerd in de wetenschappelijke nieuwsbrief Environment International, had betrekking op 749 Europese steden en kwam tot de bevinding dat bijna 60 miljoen mensen blootstaan aan "ongezonde geluidsniveaus" die worden veroorzaakt door voertuigen.

Geschat wordt dat als de door de WHO aanbevolen geluidsniveaus worden gehaald, jaarlijks duizenden sterfgevallen kunnen worden voorkomen, namelijk 3.600 als gevolg van ischemische hartziekten.

De WHO beveelt aan dat het gemiddelde geluidsniveau over een periode van 24 uur niet hoger mag zijn dan 53 decibel.

In het geval van Lissabon bedraagt het percentage van de bevolking dat aan lawaai boven de grenswaarde wordt blootgesteld 40,6%. In de andere Europese hoofdsteden is dit percentage met 29,8% het laagst in Berlijn.

Wenen is de stad met de meeste inwoners die worden blootgesteld aan buitensporig lawaai, met een percentage van 86,5%.

In eerdere studies is omgevingslawaai in verband gebracht met een reeks negatieve gezondheidseffecten, van slaapstoornissen tot problemen bij de bevalling en hartziekten.

"Langdurige blootstelling aan verkeerslawaai kan een voortdurende stressreactie veroorzaken die de hartslag, de bloeddruk en de vernauwing van de bloedvaten verhoogt, wat uiteindelijk leidt tot chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten, depressie en angst," aldus het Barcelona Institute for Global Health.