Gains (Winst): Gains verwijst naar een toename in waarde of winst.

Gas: Gas is maat die wordt gegeven aan een bewerking in het Ethereum-netwerk die betrekking heeft op de rekenkracht die nodig is om deze te voltooien.

Gavin Wood: Gavin Wood is de medeoprichter van Parity Technologies, en een van de oprichters van Ethereum.

Genesis block: Het eerste blok in een blockchain. Het genesis blok voor bitcoin werd neergelegd op 3 jan 2009. Ook bekend als blok 0.

Geotagged NFT: Geotagged non-fungible tokens (NFT) zijn voorzien van 3D-versies van de straatkunst naast de bijbehorende geo-locatie. Zij stellen kunstliefhebbers in staat om zowel het virtuele als het fysieke kunstwerk te bezitten zonder de noodzaak om de infrastructuur waarop het oorspronkelijk geschilderd was te verwijderen.

Geth: Geth, kort voor Go Ethereum, is een opdrachtregelinterface waarmee ontwikkelaars volledige Ethereum-nodes kunnen draaien, de cryptocurrency kunnen delven en slimme contracten kunnen uitvoeren.

GitHub: GitHub is een van de populairste code hosting platforms, waarmee ontwikkelaars kunnen samenwerken aan verschillende projecten.

Gold Standard: Het systeem, dat in de depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw werd verlaten, waarbij de waarde van een valuta werd gedefinieerd in termen van goud, waarvoor de valuta kon worden ingewisseld.

Governance: In de wereld van cryptocurrencies wordt governance gedefinieerd als de mensen of organisaties die beslissingsbevoegdheid hebben met betrekking tot het project.

Governance Token: Een governance token is een token dat kan worden gebruikt om te stemmen over beslissingen die een ecosysteem beïnvloeden.

Graphical Processing Unit (GPU): Meer algemeen bekend als een grafische kaart, is het een computerchip die 3D-beelden creëert op computers, maar efficiënt is gebleken voor het delven van cryptocurrencies.

Group mining: In tegenstelling tot solo mining, is group mining wanneer meerdere mensen samen mijnen.

GWEI: Gwei is een benaming van de cryptocurrency ether (ETH), die gebruikt wordt op het Ethereum netwerk. Ethereum is een blockchain platform, zoals Bitcoin, waar gebruikers met elkaar transacties doen om goederen en diensten te kopen en verkopen zonder tussenpersoon of tussenkomst van een derde partij. Gwei is ook bekend als nanoether (of nano) en is de negende macht van de fractionele ETH.

Door Stephen Whitelaw (https://bringbackmycrypto.com)