"Ik hoop dat u, in het licht van het nationaal belang, de voor mei geplande kwestie van de herstructurering van de SEF opnieuw bekijkt", zei de voorzitter van de Unie voor de Loopbaan van het Onderzoek en de Inspectie van de Dienst Vreemdelingen en Grenzen (SCIF/SEF) tegen Lusa.

Acácio Pereira beschouwde de nieuwe minister ook als "een verstandig persoon die rekening houdt met het nationaal belang".

Het opheffen van de Dienst Vreemdelingen en Grenzen, waartoe de aftredende regering had besloten en dat vorig jaar door de Assemblee van de Republiek was goedgekeurd, werd uitgesteld van januari tot mei vanwege de Covid-19 pandemie.