Dit werd bevestigd door de raming van het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking die door Eurostat is bekendgemaakt.

Uit de voor de EU opgestelde index blijkt dat Bulgarije van de 27 landen de slechtste koopkracht heeft, met slechts 55% van het Europese gemiddelde (100%), maar Portugal ligt daar niet ver achter, met 74%.