"Auchan bevestigt dat zij in kennis is gesteld van de onrechtmatigheidsnota van de Mededingingsautoriteit in de zaak in kwestie en zal uiteraard haar wraking indienen en de rechten uitoefenen waarin de Mededingingswet voorziet om het recht op tegenspraak met betrekking tot de feiten die door de AdC zouden zijn toegeschreven af te dwingen" , zegt de groep in een schriftelijke verklaring die aan de Lusa is toegezonden.

In de verklaring verzekert de supermarktketen dat haar "praktijken niet de ten laste gelegde feiten vormen", en garandeert zij dat "bij Auchan alle opleidings- en controleprocessen van haar werknemers intern worden gewaarborgd, om elk soort gedrag te vermijden dat kan resulteren in een schending van de mededingingsregels".

De AdC kondigde aan dat zij de ketens Modelo Continente, Pingo Doce en Auchan en de onderneming Johnson & Johnson had beschuldigd van "onderling afgestemde praktijken om de prijzen die in supermarkten aan de consumenten worden aangerekend op elkaar af te stemmen".

"Na onderzoek is de AdC tot de conclusie gekomen dat er aanwijzingen zijn dat drie van de belangrijkste in Portugal aanwezige supermarktketens de commerciële relatie met een van de belangrijkste leveranciers van hygiëne- en verzorgingsproducten hebben gebruikt om de detailhandelsprijzen (PVP) van de producten op elkaar af te stemmen, ten nadele van de consument", luidt het in een verklaring van de AdC.

Volgens de AdC "hebben de onderzochte gedragingen meer dan 15 jaar geduurd en hebben zij zich tussen 2001 en 2016 ontwikkeld", en "indien bevestigd, is de gedraging in kwestie zeer ernstig".