De DGS waarschuwt dat er vandaag een situatie van "slechte luchtkwaliteit" wordt verwacht als gevolg van "een luchtmassa uit de woestijnen van Noord-Afrika, die zwevend stof met zich meedraagt en het Portugese vasteland doorkruist, waardoor de concentraties van natuurlijk voorkomende inhaleerbare deeltjes in de lucht toenemen".

"Deze verontreinigende stof (inhaleerbare deeltjes - PM10) heeft gevolgen voor de menselijke gezondheid, met name voor de meest gevoelige bevolkingsgroepen, kinderen en ouderen, wier gezondheidszorg moet worden verdubbeld tijdens het optreden van deze situaties (...) zolang dit verschijnsel zich voordoet", aldus de verklaring.

Met het oog op deze situatie, die tot na vandaag zou kunnen voortduren, "beveelt de DGS de bevolking aan langdurige inspanningen te vermijden, de lichaamsbeweging buitenshuis te beperken en zich niet bloot te stellen aan risicofactoren, zoals tabaksrook en contact met irriterende producten".