"Sommige landen hebben al concrete cijfers verstrekt over hun capaciteit om vluchtelingen op te vangen. In Portugal hebben we dat aantal nog niet vastgesteld", aldus Patrícia Gaspar, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken.

Volgens de ambtenaar wordt "wat de steun voor migratie betreft, een uitvoerig onderzoek verricht naar de verschillende capaciteiten, op het niveau van de partnerentiteiten, die met name reeds een geschiedenis van samenwerking met het land hebben en die belangrijke steun kunnen verlenen, samen met de gemeenteraden, die hier een zeer belangrijke rol spelen".

"We hebben nog geen plafond. Tot nu toe is iedereen die is aangekomen welkom geheten en daarom gaan we nu ook meer aandringen op het vaststellen van specifieke aantallen, en wat altijd ons doel is geweest, is te proberen er zoveel mogelijk te verwelkomen, zolang er belangstelling is om naar ons land te komen", legde Patrícia Gaspar uit.