"Er is een zeer expressief venster in termen van scenario's, van wanneer er niets gebeurt tot een zeer ernstige situatie, er is een breed spectrum van scenario's, [maar] de situatie is, op dit moment, blijkbaar meer gestabiliseerd", verklaarde de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Patricia Gaspar.

Zij voegde eraan toe dat er "een plan was ontwikkeld in 2018, een specifiek plan voor interventie op de Azoren in geval van een aardbeving, dat de mobilisatie van een reeks middelen mogelijk maakt, zowel op het gebied van gezondheid, als op het gebied van opsporing en redding in ingestorte structuren".

"Alles wat in de praktijk nodig is, kan via dit plan worden gemobiliseerd", voegde zij eraan toe.

"We houden de situatie in de gaten en als er behoefte aan is en als de regionale dienst voor civiele bescherming van de Azoren dit verzoek indient, kan de nationale autoriteit voor noodsituaties en civiele bescherming, samen met de andere agentschappen, snel een gezamenlijke operationele macht samenstellen", aldus Patrícia Gaspar.

Ze voegde eraan toe: "Laten we hopen dat dat niet het geval is."

Het eiland São Jorge heeft sinds het begin van de seismische crisis op 19 maart meer dan 14.000 aardbevingen geregistreerd, waarvan er ongeveer 200 door de bevolking werden gevoeld, volgens de meest recente officiële gegevens.

Het aantal geregistreerde aardbevingen is meer dan het dubbele van het totaal dat in de hele autonome regio van de Azoren in het jaar 2021 is geregistreerd.

Ongeveer 2.500 mensen hebben de gemeente Velas, het centrum van de seismische crisis, reeds verlaten, waarvan 1.500 door de lucht en over zee, en de rest naar de naburige gemeente Calheta, die door deskundigen als veiliger wordt beschouwd.

Het eiland bevindt zich op vulkanisch alarmniveau V4 (dreiging van uitbarsting) op een totaal van zeven, waarbij V0 staat voor "rusttoestand" en V6 voor "uitbarsting in uitvoering".