António Costa sprak in het Palácio Nacional da Ajuda, nadat hij door de president van de Republiek, Marcelo Rebelo de Sousa, was beëdigd als minister-president van de XXIIIe Constitutionele Regering.

"De absolute meerderheid komt overeen met een absolute verantwoordelijkheid voor degenen die regeren, zonder alibi's of uitvluchten. De Portugezen hebben de politieke crisis bij de verkiezingen opgelost en de stabiliteit tot oktober 2026 gegarandeerd, zoals de president van de republiek heel goed in herinnering heeft gebracht. Stabiliteit is niet synoniem met immobiliteit, het is een vereiste van ambitie en de mogelijkheid om te bereiken", verklaarde de leider van de uitvoerende macht.

In zijn toespraak verdedigde de premier dat zijn regering "de plicht heeft van de stabiliteit te profiteren om te anticiperen op de onzekerheid, door moedig structurele uitdagingen aan te gaan".

"Wij hebben de plicht om te innoveren, te moderniseren, fatsoenlijke werkgelegenheid te garanderen en welvaart te creëren, om samen vooruit te gaan, met inclusie. Dit betekent dat wij moeten samenwerken, met democratische nederigheid, met institutionele loyaliteit, en dat wij moeten garanderen dat de politieke partijen en de sociale partners betrokken worden bij het uitwerken van oplossingen die helpen om de uitdagingen aan te gaan waarmee het land wordt geconfronteerd. Alleen door ons in te zetten voor de sociale dialoog, door het maatschappelijk middenveld te mobiliseren en door de positieve bijdragen van andere politieke partijen te verwelkomen, kunnen we vooruitgang blijven boeken".

António Costa beloofde ook dat zijn uitvoerende macht "een meerderheid van dialoog - van parlementaire, politieke en sociale dialoog" zou weten te zijn.

"De verkiezingen hebben de samenstelling van de Assemblée de la République veranderd, maar niet de Grondwet. De bevoegdheden van de soevereine organen, of het beginsel van scheiding en onderlinge afhankelijkheid van de machten of de regionale en lokale autonomie, hebben geen enkele verandering ondergaan", zo betoogde hij.

In dit verband merkte António Costa zelfs op dat de president van de republiek "dezelfde is en dat ook de premier dat is".

"De Portugezen kunnen dus rekenen op constitutionele normaliteit en op de continuïteit van een gezonde samenwerking en institutionele solidariteit, die zij zo hebben gewaardeerd en die een onschatbare bijdrage leveren aan de versterking van de democratische instellingen en het prestige van Portugal in het buitenland", voegde hij eraan toe.