"Van de 62 gecontroleerde reservoirs hebben er 15 een waterbeschikbaarheid van meer dan 80% van het totale volume en 12 een beschikbaarheid van minder dan 40% van het totale volume", aldus de meest recente gegevens.

De reservoirs met minder dan 40% opgeslagen water zijn Alto Lindoso (17%), Alto Rabagão (21%), Paradela (22%), Gulhofrei (38%), Vilar Tabuaço (19%), Cabril (37%), Campilha (5%), Fonte Serne (29%), Minutos (40%) Monte da Rocha (15%), Roxo (40%) en Bravura (15%).

Het SNIRG geeft ook aan dat er op 28 maart 2022, in vergelijking met het vorige bulletin (25 maart 2022), een toename was van het opgeslagen volume in acht rivierbekkens en een afname in zes. De hydrografische bekkens van de Barlavento en Lima staan in het "rood" met een wateropslag van respectievelijk 14,9% en 19,5%.