"Het programma voorziet in een evaluatie van de veranderingen die tijdens de laatste legislatuur binnen de CCDR's (Commissies voor Coördinatie en Regionale Ontwikkeling) zijn doorgevoerd, en in het kader daarvan een dialoog op gang te brengen die, zoals voorspeld, zal uitmonden in een referendum over regionalisering. Eerst een evaluatie van de weg naar decentralisatie en versterking van de CCDR's en hun democratische legitimiteit, en vervolgens de start van een nationaal debat en een referendum over regionalisatie", vatte de minister van het voorzitterschap, Mariana Vieira da Silva, samen op een persconferentie in Lissabon.

In het document onderstreept zij dat de regering "het van essentieel belang acht om het proces van staatshervorming te verdiepen, waarbij een bestuur van nabijheid wordt ingesteld dat is gebaseerd op het subsidiariteitsbeginsel".

In die zin is zij van plan om, na het "grootste decentralisatieproces van bevoegdheden in de afgelopen decennia" en nadat "de democratisering van de CCDR's is doorgevoerd", met de verkiezing van hun leiders door burgemeesters, "op een serene en verantwoordelijke manier het debat over het regionalisatieproces in de komende jaren te openen, met het doel om in 2024 een nieuw referendum over dit onderwerp te houden".