Volgens een persbericht van het GNR duurt de operatie tot 10 april en wordt ze uitgevoerd in het kader van de jaarlijkse planning van RoadPol, een organisatie die is opgericht door de verkeerspolitie in Europa, met als doel de verkeersveiligheid en de rechtshandhaving op de wegen te verbeteren.

Eind 2021 is het GNR lid geworden van RoadPol en is het opgenomen in de operationele planning van RoadPol.

In de strategie voor 2020-2022 heeft RoadPol vier actieterreinen vastgesteld op het gebied van verkeersveiligheid: wegen, voertuigen, gebruikers en snelheid.

In het kader van de operatie "RoadPol - Veiligheidsgordel", die maandag van start gaat, zal het GNR inspecties uitvoeren, "met als doel een veiliger wegomgeving te creëren, door gelijktijdig in te grijpen in de belangrijkste oorzaken van ongevallen, en zo te trachten bestuurders positief te beïnvloeden, door hen ertoe aan te zetten gedragingen aan te nemen die veilig rijgedrag verkiezen boven risicogedrag, zoals het gebruik van veiligheidsgordels en CRS".

In 2021 registreerde het GNR in totaal 69.186 ongevallen, waarbij 22.655 slachtoffers vielen.

Vorig jaar registreerde het GNR 20.159 overtredingen met betrekking tot het niet gebruiken van veiligheidsgordels en CRS.