"Wij zullen de manier veranderen waarop de overheidsadministratie zich tot de immigranten verhoudt, door de hervorming van de SEF ten uitvoer te leggen die een duidelijke organische scheiding garandeert tussen de politietaken en de administratieve taken van vergunningverlening en documentatie van immigranten, die moet worden verzekerd in nauwe verbinding met het agentschap en de registratie- en notarisdiensten en door sectorale overheidsdiensten; vereenvoudiging en verkorting van de procedures voor de verlenging van verblijfsvergunningen in Portugal", zo luidt het programma van de XXIIIe Constitutionele Regering.

Het programma werd door de onderminister van Parlementaire Zaken, Ana Catarina Mendes, overhandigd aan de voorzitter van de Assemblee van de Republiek, Augusto Santos Silva, nadat het door de Raad van Ministers was goedgekeurd.

De opheffing van de Dienst vreemdelingen en grenzen, waartoe door de vorige regering was besloten en die in november 2021 in de Assemblee van de Republiek was goedgekeurd, is uitgesteld van januari tot mei vanwege de Covid-19-pandemie.