In een verklaring wijst de parlementaire fractie van Chega "nogmaals op de noodzaak om de Dienst vreemdelingen en grenzen (SEF) operationeel te houden, nu de datum van zijn opheffing nabij is", onder verwijzing naar de bij wet vastgestelde termijn, die bepaalt dat het proces van overdracht van de bevoegdheden van de SEF vóór 12 mei moet zijn voltooid.

Bescherming van de grenzen

"De bescherming van onze grenzen mag niet in gevaar worden gebracht, vooral niet in de huidige Europese context, waarin er informatie is waaruit blijkt dat illegale immigranten de oorlog gebruiken om ons land illegaal binnen te komen", beweert de partij, maar onderbouwde de beweringen niet met feiten.

Verwijzend naar "recent nieuws" en "informatie", maakt Chega melding van "netwerken voor hulp aan illegale immigratie die gebruik maken van de tijdelijke beschermingstitel die door Portugal is verleend aan alle mensen die zich tijdens de Russische invasie van Oekraïne op Oekraïens grondgebied bevonden om er te wonen, te studeren of te werken".

"Het is daarom onbegrijpelijk dat de regering, vooral in deze context, niet definitief terugkomt op het besluit om de SEF op te heffen, en daarmee om ideologische redenen de veiligheid van Portugal en heel Europa in gevaar brengt, want zonder een sterke criminele politie is het onmogelijk om de veiligheid van de grenzen te garanderen", benadrukt de partij.

Chega benadrukt "hoe belangrijk de verdediging" van de grenzen is voor Portugal en voor Europa, en herhaalt de oproep aan de regering om "het besluit om de SEF op te heffen, definitief terug te draaien".