Een jaar nadat de eerste stof op basis van de cannabisplant in de apotheek in de handel werd gebracht, analyseert de Nationale Autoriteit voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (Infarmed) twee aanvragen voor een vergunning voor het in de handel brengen (ACM).

"Momenteel is er een toegelaten preparaat op basis van cannabisplanten en lopen er twee aanvragen voor een vergunning voor het in de handel brengen (ACM) van preparaten en stoffen op basis van cannabisplanten, waarvan de ene betrekking heeft op gedroogde bloem voor inhalatie door verdamping en de andere op een orale oplossing", aldus Infarmed in een schriftelijke reactie aan agentschap Lusa.

Volgens de geneesmiddelenautoriteit "zijn beide verzoeken in afwachting van antwoorden van de verzoekende entiteiten".

Wat betreft de vergunningsaanvragen voor de activiteiten van het kweken, produceren, importeren en exporteren van de cannabisplant, zegt Infarmed dat het 99 aanvragen heeft ontvangen "voor het grondgebied", waarvan er negen worden geanalyseerd.

Infarmed is in afwachting van het verzoek om inspectie van de faciliteiten van 80 bedrijven door de verzoekende entiteiten.

Er zijn 10 verzoeken waarbij Infarmed in afwachting is van een antwoord op verzoeken om elementen van de verzoekende entiteiten.

Het Parlement heeft in juli 2018 de wet goedgekeurd die het rechtskader vaststelt voor het gebruik van geneesmiddelen, preparaten en stoffen op basis van de cannabisplant voor medicinale doeleinden, namelijk het voorschrijven en afleveren ervan in een apotheek.

Toegankelijk gebruik

Dit wettelijke kader, geregeld bij wetsdecreet van 15 januari 2019, had tot doel "de behandeling met geneesmiddelen, preparaten en stoffen op basis van de cannabisplant toegankelijk te maken", door ervoor te zorgen dat de ter beschikking gestelde preparaten voldoen aan alle noodzakelijke eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid, "en aldus bij te dragen tot de vrijwaring en bescherming van de volksgezondheid en de voorkoming van misbruik" van deze producten.

De hele productieketen, van de teelt van de plant tot de bereiding en distributie, is bekend en wordt gecontroleerd, zodat kan worden gegarandeerd dat de producten volgens goede praktijken worden geproduceerd.

Het gebruik van deze producten hangt af van de medische beoordeling en de verstrekking ervan kan alleen in de apotheek gebeuren op voorschrift van een arts.

Tot de indicaties voor het gebruik van deze producten behoren chronische pijn in verband met oncologische ziekten, epilepsie en behandeling van ernstige convulsieve stoornissen bij kinderen, multiple sclerose, misselijkheid en braken ten gevolge van chemotherapie, eetlustopwekking bij de palliatieve zorg voor patiënten die een kankerbehandeling ondergaan of aan AIDS lijden.