"PAN zag zijn verzoek aan de Voorzitter van de Assemblee van de Republiek [Augusto Santos Silva] vandaag unaniem goedgekeurd, in een conferentie van leiders, met het oog op het organiseren van een plechtige zitting om de President van Oekraïne te verwelkomen, met deelname op afstand" door Volodymyr Zelensky "in een plenaire vergadering".

Op 16 maart, aan het eind van de vorige zittingsperiode, stelde de PAN aan de toenmalige voorzitter van de Assemblee van de Republiek, Ferro Rodrigues, in een officiële brief voor om "een plechtige welkomstbijeenkomst", in het Permanent Comité van het parlement, voor de president van Oekraïne te organiseren, met deelname op afstand van Volodymyr Zelensky.

In het document beroept de PAN zich op de deelname van het Oekraïense staatshoofd via videoconferentie, waarbij als voorbeeld de zittingen worden genoemd die zijn gehouden in het Europees Parlement, in de parlementen van Duitsland en Italië, in het Lagerhuis van het Verenigd Koninkrijk, in het Congres van de Verenigde Staten van Amerika en in het Canadese Lagerhuis.