Volgens een rapport van ECO is het aantal door de gedragstoezichthouder van de verzekeringssector geopende en afgeronde klachtentrajecten in 2021 opnieuw gedaald, waarbij het Elektronisch Klachtenboek (LRE) aan belang heeft gewonnen onder de kanalen die worden gebruikt om te klagen. Wat de meest betrokken branches betreft, blijven volgens de cijfers van de toezichthoudende autoriteit voor 2021 schadeverzekeringen en motorrijtuigen-, brand- en andere schadeverzekeringen en ziektekostenverzekeringen ook dominant in de statistieken van afgeronde zaken.

Aan het eind van het jaar is het percentage voor de eiser gunstige uitkomsten gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar.

De samenvatting van het verslag over het beheer van de klachten (2021), opgesteld door de afdeling Gedragstoezicht van AdZG, vermeldt 8.183 geopende klachtendossiers vorig jaar, 4% minder in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar (2020: 8.549). Van dit totaal aan klachten werd 39% rechtstreeks bij de ASF ingediend en 50% via het LRE, "dat sinds de inwerkingtreding in 2019 een steeds grotere relevantie heeft gekregen".

Het aantal afgehandelde schadeclaims daalde met 25,1% ten opzichte van 2020 en bedroeg in totaal 6.894. Wat de afgehandelde schadegevallen per bedrijfssegment betreft, vertegenwoordigen schadeverzekeringen nog steeds het bedrijfssegment met het hoogste percentage schadegevallen (84% ), en motorrijtuigenverzekeringen met het grootste aantal schadegevallen (2.446, of 35,5% van alle afgesloten zaken in Niet-Leven). De tak Leven was goed voor 13% van de klachten en de tak Pensioenfondsen voor 0,8%.