In een verklaring die aan de CMVM is toegezonden, heeft het energiebedrijf ook gepreciseerd dat de betaling van de dividenden zal gebeuren "door creditering van de rekening bij de financiële tussenpersoon waar de aandelen van elke aandeelhouder zijn geregistreerd, zijnde de uitbetalende instantie Santander Totta bank".

De winst van EDP daalde in 2021 met 18% tot 657 miljoen euro. Ondanks de daling van de inkomsten heeft de directie onder leiding van Miguel Stilwell d'Andrade besloten het dividend te handhaven en meer dan €750 miljoen uit te keren aan de aandeelhouders, €100 miljoen meer dan de gemaakte winst.