Volgens de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Landsverdediging zijn er twee centra voor innovatie in informatietechnologieën op defensiegebied, in het kader van het project "Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic" (DIANA), dat onlangs door het Atlantisch Bondgenootschap is goedgekeurd.

Ontwrichtende technologieën

Dit project heeft tot doel "de ontwikkeling te versnellen van opkomende en ontwrichtende technologische oplossingen", met toepassingen voor tweeërlei gebruik, civiel en militair, en zal zich toespitsen op technologieën die door het Atlantisch Bondgenootschap als prioritair worden beschouwd: kunstmatige intelligentie, gegevensverwerking, biotechnologie, wapensystemen autonome voertuigen, nieuwe materialen en ruimtevaart.

De regering verklaart dat Portugal een innovatieversnellingscentrum voor netwerken zal krijgen, dat zal worden geïnstalleerd in Arsenal do Alfeite, SA, in Almada, en een testcentrum in het experimenteer- en operatiecentrum van de marine, in Tróia, dat in 2023 operationeel moet worden.

Innovatienetwerk

Voor de regering is de installatie van deze structuren op het nationale grondgebied "een relevante kans voor de nationale defensie-economie en haar benadering van het innovatienetwerk dat nu in het bondgenootschap ontstaat".

Van de lidstaten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie was Portugal een van de landen met twee goedgekeurde kandidaturen om aan het project deel te nemen, zo luidt de verklaring.

Het DIANA-project heeft ook tot doel onderzoekers en technologiebedrijven samen te brengen om "kritieke veiligheids- en defensieproblemen op te lossen". Deelnemers aan het programma krijgen toegang tot verschillende digitale innovatiecentra in geallieerde landen.