In het document, waarover sinds donderdag een openbare raadpleging wordt gehouden, wordt gestreefd naar een sterftecijfer van 315 vroegtijdige sterfgevallen, onder de 75 jaar, per 100.000 inwoners door alle doodsoorzaken.

Wat de ziekten van de bloedsomloop betreft, wordt ernaar gestreefd het sterftecijfer terug te brengen tot 246,5 per 100.000 inwoners, een waarde die in 2019 volgens het statistisch project Pordata 324,9 bedroeg.

Wat tumoren van alle soorten betreft, is het doel om tegen het einde van dit decennium het sterftecijfer terug te brengen tot 242,4 per 100.000 inwoners, een cijfer dat in 2019 276,7 bedroeg.

Wat diabetes betreft, is het doel voor 2030 25,6 sterfgevallen per 100.000 inwoners, een cijfer dat in 2019 37,3 bedroeg, aldus Pordata.

Wat neonatale sterfte betreft, is het doel om in de periode 2028-2030 een sterftecijfer van 1,1 per 1.000 levendgeborenen te bereiken, wat een vermindering met zes tienden van een percentage zou betekenen ten opzichte van de in 2020 geverifieerde waarde van 1,7.

Wat kindersterfte betreft, wordt ernaar gestreefd in de periode 2028-2030 een sterftecijfer van 2,5 per 1.000 levendgeborenen of minder te halen.

Doelstellingen

De regering stelt in het gezondheidsplan dat deze doelstellingen zijn berekend "op basis van het gemiddelde van de best presterende landen".

Er zijn ook doelstellingen vastgesteld om het aantal gevallen van mazelenoverdracht op nul te houden en het aantal gevallen van congenitale syfilis, neonatale tetanus en congenitale rodehond "op nul te houden".

Wat de voortijdige sterfte onder de 75 jaar betreft, wordt gestreefd naar een totaal sterftecijfer van 315 per 100.000 inwoners (458 voor mannen en 196,4 voor vrouwen).

Wat aandoeningen van de luchtwegen betreft, wordt ernaar gestreefd het sterftecijfer terug te brengen tot 98,6 per 100.000 inwoners of minder, een indicator die in 2019 op 118,8 stond.

Wat borstkanker bij vrouwen betreft, is er een sterftecijfer van 25,1 per 100.000 in 2030, een daling ten opzichte van het door de Organisatie voor Samenwerking en Ontwikkeling voor 2020 voorspelde cijfer van 28 per 100.000.