Volgens de gegevens zijn er onder de ernstige bijwerkingen 129 gevallen van overlijden bij mensen met een mediane leeftijd van 77 jaar, aldus het Pharmacovigilance Report.

In het document wordt echter opgemerkt dat deze sterfgevallen niet kunnen worden beschouwd als verband houdend met een vaccin tegen Covid-19 alleen omdat zij spontaan werden gemeld bij het Nationaal Geneesmiddelenbewakingssysteem.

In de meeste van de gemelde gevallen en met meer informatie, zo staat in het document, kan het overlijden worden verklaard door de medische voorgeschiedenis van de patiënt en/of andere behandelingen.

Volgens het verslag waren er eind maart in totaal 23.667.634 vaccins toegediend.

De meeste bijwerkingen (12.426) hebben betrekking op het vaccin van Pfizer/BioNtech (Comirnaty), gevolgd door AstraZeneca (Vaxzevria), met 6.324, Moderna (Spikevax), met 3.294, en Janssen, met 3.294.

Infarmed benadrukt echter dat deze gegevens "geen vergelijking van de veiligheidsprofielen tussen vaccins mogelijk maken", aangezien zij werden gebruikt in verschillende subgroepen van de bevolking (onder meer leeftijd, geslacht en gezondheidsprofiel) en "in verschillende perioden en epidemiologische contexten".

Van de bijwerkingen die als ernstig worden aangemerkt, heeft "ongeveer 85% betrekking op situaties van tijdelijke arbeidsongeschiktheid (met inbegrip van werkverzuim)".

Van de ernstige bijwerkingen werden er volgens het rapport 4.640 (19,2%) als klinisch belangrijk geclassificeerd, 1.919 (8%) veroorzaakten enige invaliditeit, 833 (3,5%) vereisten ziekenhuisopname, 270 (1,1%) waren levensbedreigend en 129 (0,5%) leidden tot de dood.

Uitgesplitst naar leeftijdsgroep registreerden de leeftijdsgroepen tussen 25 en 49 jaar de meeste gevallen van ernstige bijwerkingen (3.621 gevallen), die ook het hoogste aantal toegediende vaccins hadden (7.740.606).