"Uit de analyse van de verschillende indicatoren blijkt dat de Covid-19-epidemie een zeer hoge overdraagbaarheid behoudt, zij het met een lichte daling", aldus het Directoraat-generaal Gezondheid (DGS) en het Nationaal Instituut voor Gezondheid Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Volgens het verslag bedroeg de cumulatieve incidentie over zeven dagen 602 gevallen per 100.000 inwoners in Portugal, "met nadruk op de stijgende tendens op de Azoren, terwijl de andere regio's een dalende tendens vertonen".

Maandag bedroeg het specifieke sterftecijfer door Covid-19 28,6 sterfgevallen binnen 14 dagen per miljoen inwoners, wat overeenkomt met een stijging van 2% ten opzichte van de vorige periode.

Deze waarde ligt nog steeds boven de drempel van 20 sterfgevallen binnen 14 dagen per miljoen inwoners die door het Europees Centrum voor ziektebestrijding (ECDC) is vastgesteld en die een van de referenties vormt die door de regering zijn vastgesteld om het land naar een niveau zonder beperkingen te brengen.

"Het sterftecijfer door alle oorzaken ligt binnen de verwachte waarden voor de tijd van het jaar, wat wijst op een verminderd effect van de pandemie op het sterftecijfer", voegt het verslag er ook aan toe.