In een verklaring meldt de openbare veiligheidspolitie dat zij in het kader van de operatie "Pasen in veiligheid" haar "aanwezigheid op de openbare weg" van 13 april (a.s. woensdag) tot en met 18 april zal opvoeren door een versterking van de "zichtbaarheid en capaciteit".

Wat de verkeersveiligheid betreft, intensiveert de politie de controles, "met speciale aandacht voor de belangrijkste oorzaken van ongevallen", zoals rijden onder invloed van alcohol en psychotrope stoffen, te hoge snelheid, gebruik van mobiele telefoons tijdens het rijden en het niet dragen van de veiligheidsgordel.